Home Products Web Design, Template, Themes Wordpress... WordPress theme for Medical, clinic, cosmetics, spa introduction…

WordPress theme for Medical, clinic, cosmetics, spa introduction…

As a WordPress theme WITHOUT DATABASE and does not need any Plugin other than Wp-pagenavi, after it is installed you can use it easily following the instructions at the demo link. Just install and run. If you need any help, contact the author.

Instead of hiring a Website design company to complete the job, you can go to Share code to get quality code at very little cost. In order to save the most time and cost for doctors, I have designed this theme to bring the best features, simple to use, the most specific installation instructions from the author.

Config code according to the demo link if you use less data, if you have a lot of data, please contact me for advice and support in fig code as well as installation support…

Demo Images.

Home page.
Home page
Footer page

Vietnamese contents:

Là một theme WordPress KHÔNG DATABASE và không cần Plugin nào khác ngoài Wp-pagenavi, sau khi được cài đặt đặt bạn có thể sử dụng dễ dàng theo hướng dẫn tại link demo. Cứ cài lên là chạy. cần hỗ trợ gì liên hệ tác giả.

Thay vì các bạn thuê một công ty thiết kế Website để hoàn thành công việc thì các bạn có thể vào Share code để có được những code chất lượng mà chi phí rất ít. Nhằm tiết kiệm tối đa về thời gian và chi phí cho các y bác sỹ, mình đã thiết theme này nhằm đưa lại những tính năng tốt nhất, đơn giản khi sử dụng, hướng dẫn cài đặt cụ thể nhất từ tác giả.

Config code theo link demo nếu bên các bạn sử dụng ít dữ liệu, nếu nhiều dữ dữ liệu thì các bạn liên hệ với mình để được tư vấn và hỗ trợ trong fig code cũng như hỗ trợ cài đặt…

Support if you using for theme, please contact or Download Here

Download

Download

Using with liblary: CSS3, HTML, Boostrap, js, Font Awesome, php.
F: WordPress/theme.

Tags: , , , ,