Alekima | Hanoi City +84986423893
/ / /
Home Videos Introduction for Hoang Ngoc Chanel Youtube

Introduction for Hoang Ngoc Chanel Youtube

HOang Ngoc chanel :

VN: Là kênh tổng hợp truyền thông , giải trí, kỹ thuật, bạn sẽ tìm được những thông tin hữu ích cho công việc, học tập, giải trí… của bạn. Là một kênh cho những bạn sinh viên đang học tập và các em bé nhỏ tuổi được xem những phim về giáo dục, giải trí, sáng tạo.. các bạn sinh viên học trong các lĩnh vực và đặc biệt là thiết kế phim, đồ họa… Các bạn sẽ tìm được trong kênh Hoang Ngoc Chanel những thông tin, những hướng dẫn kỹ thuật hữu ích nhất. Trân trọng. Hoang Ngoc.
EN: As a general communication, entertainment, technical channel, you will find useful information for your work, study, entertainment …. As a channel for students studying and young children to watch movies on education, entertainment, creativity .. students study in the field and especially the film designer, You will find in the channel Hoang Ngoc Chanel the most useful technical information. Best regards. Hoang Ngoc.

https://www.youtube.com/channel/UCe00LlmkNWvP1Qvxule3ADg

NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU