Home Hosting Domain

Hosting Domain

Dịch vụ hosting và domain:
Cung cấp cho bạn tên tên miền (Domain) trỏ ra dữ liệu Website của bạn và hosting lưu trữ dữ liệu không giới hạn. Băng thông mạnh và không giới hạn.

Dữ liệu được chứa trong host không giới hạn, bao gồm:
CODE, HÌNH ẢNH, NỘI DUNG, CƠ DỮ LIỆU, CÁC FILES… Giúp công việc của bạn trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.
Lưu trữ trên Cloud, VPS, HOST.
Nền tàng Window server, Cloud Server, Linux server.
Quản lý tài khoản FTP.
Cpanel, Director, Zpanel.
Lắp đặt hệ thống server localtion cho cá nhân, doanh nghiệp…

Hệ thống lưu trữ doanh nghiệp, hệ thống server doanh nghiệp sẽ làm cho quý doanh nghiệp xử lý công việc quản trị nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU