Home About (Giới thiệu)

About (Giới thiệu)

English: Alekima DOS COM is a technology and data development company, we specialize in the development of film data, commercials, cartoons, model design, data communication industry design and application algorithms. used in information technology communication, agricultural biochemical technology, electronic and informatic optimization technology…

Game products, advertising distribution, design products are distributed in the global market.
The products Template, Interface, flatfrom… are distributed in many countries at small prices.

Innovative products bring great benefits in supporting design, helping freelance designers and programmers shorten product completion time, increase interaction with users.

Data management software for rapid digital transformation. Especially sales management software, on software that interacts and identifies with almost all types of product barcodes on the cloud computing system.

Thank you customers for trusting our products.

Vietnamese:

Alekima DOS COM là một công ty phát triển công nghệ và dữ liệu, chúng tôi chuyên phát triển các dữ liệu phim, phim quảng cáo, phim hoạt hình, thiết kế mô hình, thiết kế công nghiệp dữ liệu truyền thông và giải thuật ứng dụng trong truyền thông công nghệ thông tin, công nghệ sinh hóa nông nghiệp, công nghệ tối ưu điện tử tin học…

Các sản phẩm Game, phân phối quảng cáo, những sản phẩm thiết kế được phân phối trên thị trường toàn cầu.
Những sản phẩm Template, Interface, flatfrom… được phân phối đa quốc gia với giá nhỏ.

Những sản phẩm sáng tạo mang lại những tiện ích lớn trong việc phụ trợ thiết kế, giúp các nhà thiết kế tự do, lập trình viên rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm, tăng độ tương tác với người dùng.

Những phần mềm về quản lý dữ liệu phục vụ việc chuyển đổi số nhanh chóng. Đặc biệt phần mềm quản lý bán hàng, trên phần mềm tương tác và nhận diện với hầu như tất cả các loại mã vạch sản phẩm trên hệ thống điện toán đám mây.

Phần mềm mang tên Vtex Soft các phiên bản Version 1.0 đến version 12 qua các năm được Update và chỉnh lý ngày càng tốt hơn.
Các phiên bản quản lý kho, quản lý nhà thuốc, quản lý siêu thị, coffee bar… Được nhiều khách hàng tin dùng.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng những sản phẩm của chúng tôi.

NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU